Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W czasie kampanii przed referendum europejskim trudno było nie zauważyć licznych billboardów, z których znane osoby mówiły do nas: „Jestem Europejczykiem”, „Jestem Europejką”, a następnie w telewizyjnych spotach dodawały do tego krótkie, ale treściwe uzasadnienie. W przygotowywanych wówczas badaniach dotyczących tożsamości europejskiej postanowiono wykorzystać ten fakt, by zadać respondentom pytanie, które wymagało podobnego określenia się. Nawiązując do wspomnianej kampanii, P. Sztompka zastanawiał się w krótkim prasowym artykule, co może oznaczać tego rodzaju odpowiedź na pytanie: „Kim jestem?” Rozróżnia przy tym subiektywną tożsamość europejską, deklarowaną i intencjonalną, która składana nawet w najlepszej wierze,, jest tylko własnym przekonaniem o sobie, oraz obiektywną europejską kompetencję, której testem jest praktyka, faktyczne postępowanie i podejmowane działania z zastosowaniem europejskich wartości i spełnieniem europejskich standardów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 4, s. 7-20.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska