Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Począwszy od końca XVIII w., problematyka sporów kompetencyjnych jako jedno z istotnych zagadnień ustrojowych stanowiła przedmiot zainteresowania prawodawców państw europejskich. Pojawienie się konieczności rozstrzygania kontrowersji dotyczących właściwości organów państwa wiązać należy z upowszechnieniem się oświeceniowej idei trójpodziału władzy, która szczególnie silnie zaciążyła na rozwiązaniach przyjętych we Francji w okresie rewolucji, kiedy to uwaga ustawodawcy skierowana została na rygorystyczne rozgraniczenie kompetencji sądów i władzy wykonawczej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 235-264.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska