Problematyka historyczno-religijna i teoretyczno-metodologiczna w religioznawstwie katolickim (1873-1939)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przedmiotem niniejszego szkicu jest ukazanie kształtowania się katolickiego religioznawstwa w Polsce, od czasów powstania naukowej refleksji nad religią do 11 wojny światowej. Nie mogąc omówić (choćby pokrótce) poglądów wszystkich katolickich badaczy religii, skoncentrujemy się na tych postaciach, które w zasadniczy sposób wpłynęły na rozwój tych badań, zarówno w aspekcie historyczno-religijnym, jak też metodologicznym, pozostawiając na uboczu kwestię rozwoju katolickich rozważań w zakresie innych dziedzin religioznawczych (socjologii religii psychologii religii itp.)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 1, s. 113-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska