Afryka podzwrotnikowa: cywilizacja i kultura

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W poniższym szkicu próbuję zasygnalizować, przez pryzmat Afryki międzyzwrotnikowej, konsekwencje zderzenia cywilizacji i kultur różnych poziomów. Złożoność etniczna, kulturowa, historyczna i różnice geograficzne Afryki nie pozwalają na uogólnienia, a ich próba pozostaje dyskusyjna i niepełna. Mimo to, procesy cywilizacyjne i kulturowe zawierają pewien uniwersalizm oparty na wspólnej ludzkiej naturze i nim usprawiedliwiam podjęcie tego tematu. Opieram się zasadniczo na rozmowach, przemyśleniach i obserwacjach z podróży do Afryki. Zderzenia kultur i cywilizacji wobec współczesnej globalizacji są zagadnieniami aktualnymi. Afryka jest niczym laboratorium, w którym problem ten jest wyrazisty i może stanowić pole dla bardziej ogólnych refleksji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że istnieją dwie Afryki: wewnętrzna Afryka Afrykanina i wizja Afryki człowieka z zewnątrz. Innymi słowy, „dusza” Afryki jest dla przyjezdnego, a nawet naukowca - niedostępna."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 1, s. 143-160.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska