Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W związku z pojawiającymi się wśród kadry nauczycielskiej wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych, w artykule przedstawiono kilka istotnych kwestii, które powinny ułatwić nauczycielom podejmowanie decyzji w sytuacjach wymagających działań niestandardowych zaistniałych na terenie szkoły.
To explain the doubts concerning the mode of conduct with minors in educational establishments among the teaching staff, the article presents a number of significant questions that should help teachers making decisions in situations that require non-standard behaviours on the premises of the school.
В связи с появлением в педагогической среде сомнений, касающихся методов работы с несовершеннолетними в учебных заведениях, в статье рассмотрены способы решения некоторых существенных проблем, которые должны облегчить учителям работу в школе, в ситуациях, требующих нестандартных действий.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 133-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska