Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Problematyka zakończenia stosunku służbowego, w tym zwłaszcza żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, w drodze jego wygaśnięcia w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania ani doktryny, ani też orzecznictwa sądowego. Taki stan rzeczy mógłby zatem skłaniać do sformułowania przypuszczenia, że kwestie te z normatywnego punktu widzenia nie budzą wątpliwości, a tym samym nie istniała w praktyce konieczność sądowej kontroli konkretnych w tej mierze rozstrzygnięć."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 1, s. 89-105.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska