Perspektywy rozwoju regionów Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Regionalizm to pojęcie głęboko zakorzenione w świadomości historycznej Europejczyków. Obecny kształt Europy przypomina Europę czasów średniowiecznych. Jeden obszar, jeden język - łacina. Także dla średniowiecza charakterystyczne jest poczucie swoiście rozumianego regionalizmu, przynależności bardziej do danej ziemi, niż konkretnego państwa, właściwie nie istniały między nimi granice. Na regionalizm wskazywał również kształt Rzeszy Niemieckiej z wieloma państewkami, rozdrobnione XV-wieczne Włochy, czy też Rzeczpospolita Obojga Narodów z sejmikami ziemskimi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 227-234.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska