Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003–2008

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Praca naukowa jest z istoty swej pracą twórczą. Obowiązkiem badacza jest poszukiwanie nowych ustaleń w odniesieniu do badanej rzeczywistości. Nie jest pracą naukową praca wyłącznie odtwórcza, relacjonująca to, co zostało dokonane przez innych. Nie jest więc pracą naukową w znaczeniu ścisłym opracowanie omawiające istniejący stan badań, jakkolwiek nie można nie dostrzegać jego ewentualnej użyteczności."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 255-284.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska