Ugrupowania polityczne a niepodległość. U źródeł polskiej państwowości w 1918 r.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wydarzenia, które złożyły się w 1918 r. na odzyskanie przez Polskę niepodległości zostały przez polską historiografię wielokrotnie opisane z różnych perspektyw ideowo- politycznych. Literatura naukowa – zwłaszcza historyczna i zwłaszcza w ostatnich latach – dostarczyła nam wiele nowych danych, z różnych przyczyn przemilczanych, deformowanych lub do końca nie rozpoznanych w całym minionym stuleciu. Stąd wiedza o politycznych źródłach II Rzeczypospolitej może być dziś w pewien sposób odkrywana na nowo: nie działa cenzura, dostępne są informacje płynące z różnych źródeł geograficzno- historycznych, co niewątpliwie stymuluje pożyteczny proces wypełniania „białych plam”.Wydawało by się, że po różnorakich doświadczeniach odpadły powody, dla których liczono by na doraźne pożytki wynikające z manipulowania historią."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 1, s. 139-165.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska