Wybrane aspekty włączenia Polski do wspólnego rynku Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wspólny rynek powstał na mocy Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który przewidywał m.in.: 1) zniesienie między państwami członkowskimi ceł i ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów, oraz wszelkich innych środków wywierających podobny skutek, 2) ustanowienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich, 3) usuwanie między państwami członkowskimi wszelkich przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 113-123.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska