Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Unia Europejska stoi w obliczu kolejnego, piątego rozszerzenia1. Przystąpienie do struktury unijnej nowego państwa oznacza jego podporządkowanie się regułom elitarnego i wymagającego klubu państw. Podporządkowanie się polega na dostosowaniu własnego prawodawstwa do standardów wspólnie wypracowanych przez kraje członkowskie, od momentu podpisania pierwszego traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali do momentu wejścia w życie umowy przystąpienia. Zasadniczym skutkiem przystąpienia państwa do Unii Europejskiej jest uzyskanie przez takie państwo pełni praw państwa członkowskiego i konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 153-169.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska