Does human resource management correlate with flexible employment?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł dotyczy zarówno prawa pracy, prawa społecznego, jak i zarządzania personelem, ponieważ analizuje związek między tymi dziedzinami. Zdaniem autorki można wyciągnąć różne wnioski dotyczące elastycznego zatrudnienia. Badania mogą pozwolić sformułować rozwiązania na temat elastyczności zatrudnienia i prawa pracy. Punkt wyjścia może stanowić tu teza Darwina, że to nie najsilniejszy ani najinteligentniejszy gatunek przetrwa, ale raczej ten, który umie najszybszej zmieniać się i dostosowywać do nowych warunków.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 1, s. 21-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska