Labour Law in the Face of Economic Crisis

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In order to cope with the economic crisis, the Polish Anti-Crisis Labour Act of 2009, temporarily relaxed the rigid labour statutes, introduced over thirty years ago by the Labour Code. The Anti-Crisis Labour Act introduced a new concept of the economic standstill. It allowed employers to temporarily suspend employment contracts without terminating them. The new Act also enabled employers to enter into temporary employment contracts regardless of the former law established by Art. 25 of the Labour Code. This law required employers, as a matter of principle, to mostly enter into nonfixed employment contracts with their employees. Despite the last economic crisis had little impact on the Polish economy, the Polish Anti-Crisis Labour Act gave for the first time a real chance for the Labour Code to have its over-protective regulations liberalized. By facing a seeming economic crisis, the Polish labour law has become more flexible.
Aby poradzić sobie z ostatnim kryzysem gospodarczym, polska ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców tymczasowo złagodziła sztywne przepisy dotyczące prawa pracy, wprowadzone ponad trzydzieści lat temu przez kodeks pracy. Ustawa antykryzysowa wprowadziła nową koncepcję przestoju ekonomicznego i umożliwiła pracodawcom tymczasowe zawieszenie umów o pracę bez ich wypowiedzenia. Nowa ustawa umożliwiła również pracodawcom zawieranie umów na czas określony bez względu na wcześniejsze przepisy ustanowione w art. 25 kodeksu pracy, który wymagał od pracodawców zasadniczo zawarcia z pracownikami umów na czas nieokreślony. Mimo że kryzys ekonomiczny miał niewielki wpływ na polską gospodarkę, polska ustawa o przeciwdziałaniu kryzysowi stanowiła po raz pierwszy realną szansę na liberalizację przepisów w zakresie nadmiernej ochrony pracowników. Stojąc w obliczu pozornego kryzysu gospodarczego, polskie prawo pracy stało się bardziej elastyczne.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 175-187.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska