Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 1989-2003 w porównaniu z inwestycjami w pozostałych krajach grupy wyszechradzkiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest czynnikiem niezwykle istotnym dla rozwoju polskiej gospodarki. Wraz z nimi do kraju napływa kapitał, niezbędne nowe technologie, nowoczesna technika, nowe formy zarządzania oraz sprawna organizacja produkcji. Rozwija się sieć dystrybucji, poddostawców i podwykonawców, a co za tym idzie — zwiększa się zatrudnienie, nie tylko w przedsiębiorstwie inwestora, ale również w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach współpracujących z zagraniczną firmą"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 273-291.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska