Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2014 (Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w.)