Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową

Abstrakt
Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny tom monografii Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową, która powstała przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych z Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Problematyka przedstawiona w publikacji dotyczy wieloaspektowej opieki nad chorym na nowotwór. Opracowania są doniesieniami z badań naukowych, w których autorzy przedstawiają wnioski i kierunki działań dla praktyków. Równie dużą wartość mają rozdziały, w których praktycy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy z chorymi i ich rodzinami. Tematyka monografi i dotyczy m.in.: edukacji zdrowotnej, komunikowania się, opieki nad chorym poddawanym chemioterapii, leczeniu chirurgicznemu, radioterapii i rehabilitacji. Pragniemy, aby ta książka swoją merytoryczną zawartością stała się istotnym wkładem w uczczenie tak ważnych dla pielęgniarstwa rocznic, obchodzonych w 2011 r.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
nowotwór, chemioterapia, pacjent, opieka pielęgniarska, skutki uboczne, działania pielęgniarskie, radioterapia, krtań, proces pielęgnowania, rak jelita grubego, funkcjonowanie biopsychospołeczne, rak krtani, problemy pielęgnacyjne, dysfunkcje, jakość życia, poczucie koherencji, rak szyjki macicy, rak, srom, pacjentka, problemy psychologiczne, wypis ze szpitala, pacjent onkologiczny, zindywidualizowana opieka pielęgniarska, dokumentacja pielęgniarska, białaczka, dzieci, biopsja szpiku, nakłucie lędźwiowe, ból, skale oceny bólu, dziecko, pielęgniarka, zagrożenia zawodowe, stres, czynniki chemiczne, komunikacja z pacjentem, choroba nowotworowa, edukacja zdrowotna, profilaktyka, tarczyca, rak tarczycy, radiojod, radykalna mastektomia, stężenie magnezu i cynku w surowicy, siła mięśniowa, rehabilitacja pooperacyjna, cancer, chemotherapy, patient, nursing care, undesireable side effects, nursing actions, radiotherapy, larynx, nursing process, colorectal cancer, biopsychosocial functioning, laryngeal cancer, nursing problems, dysfunctions, quality of life, sense of coherence, cervical cancer, vulva, psychological problems, discharge from a hospital, cancer patient, individualized nursing care, nursing documentation, leucaemia, children, bone marrow biopsy, lumbar puncture, pain, pain evaluation scale, child, nurse, occupational hazards, stress, chemical factors, communication with patient, malignant disease, health education, prevention, thyroid, thyroid cancer, radioiodine, radical mastectomy, magnesium and zinc concentrations in the serum, muscular force, post-operative rehabilitation
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska