Ryzyko wystąpienia ostrej choroby górskiej u himalaistów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Medycyna górska jest młodą dyscypliną medyczną; głównym obszarem tej specjalności jest rozpoznanie i leczenie ostrej choroby górskiej. Ostra choroba górska (OChG) może dotknąć co czwartego wspinacza, który znajduje się na wysokości powyżej 2500 m n.p.m. Klasyczne objawy to ból głowy, nudności i/lub wymioty, osłabienie, brak apetytu. Zaburzenia fizjologiczne charakterystyczne przy OchG występują z powodu nieprawidłowej aklimatyzacji organizmu na dużych wysokościach.
Medicine Mountain is a young medical discipline; the main area of specialization is the diagnosis and treatment of acute mountain sickness. Acute mountain sickness (AMS) can affect every fourth climber, which is located at an altitude of 2500 m alms. The classic symptoms - headache, nausea and/or vomiting, weakness, loss of appetite. Physiological disorders characteristic of the AMS occur due to improper acclimatization of the body at high altitudes.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska