Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Od chwili odkrycia Australii w 1788 roku przełomowym okresem w jej rozwoju, zarówno politycznym jak i gospodarczym, była 2. połowa XIX wieku. Za początek tego okresu przyjmuje się rok 1851, kiedy to w Nowej Południowej Walii i Wiktorii odkryto złoto. Znany' historyk Manning Clark w swojej książce Historia Australii, charakteryzując historię tego kraju w 2. połowie XIX w. na tle szerszej perspektywy gospodarczej, podzielił ją na: czas złota 1851-1861, wiek burżuazji 1861-1883 oraz radykałów i nacjonalistów 1883-1901. Z kolei Russell Ward w książce Concise History of Australia wydzielił tylko dwa okresy: od 1851 do 1885 r. - czas kopaczy, demokracji i urbanizacji, oraz drugi, który podobnie jak Clark nazwał radykałami i nacjonalistami, ale umiejscowił go w nieco innym przedziale czasowym: 1886-1913."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 187-195.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska