Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południowej Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
978-83-7571-149-3
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu porównano migracje ludności i dochody gmin w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym i Potencjalnym Rzeszowskim Obszarze Metropolitalnym. Wykazano silne zróżnicowanie badanych zjawisk zarówno pod względem wielkości ośrodka centralnego jak i zasięgu wpływu miasta centralnego na sąsiednie jednostki administracyjne. W celu podsumowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie małopolskim wykonano typologię wykorzystującą współczynnik salda migracji ludności oraz dochody ogółem gmin badanego terenu. Wykazano silne procesy suburbanizacyjne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, natomiast stosunkowo niewielkie oddziaływanie Rzeszowa na peryferia nie predestynuje do zaliczenia go do obszarów metropolitalnych
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach. (red.) D. Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 117-135.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna