Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne

Abstrakt
Ze wstępu: "Zagadnienie sportu oraz aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością, ze wszech miar godne pogłębionych badań i refleksji naukowej, jest w naszym kraju nowe i dotychczas rzadko opisywane. Zamierzeniem redaktorów naukowych monografii jest przede wszystkim ukazanie specyfiki funkcjonowania sportowców z niepełnosprawnością w perspektywie osiągnięć współczesnej psychologii rehabilitacji, psychologii sportu oraz psychologii biegu życia z zachowaniem interdyscyplinarności w podejściu do opisywanych zjawisk i problemów. Z uwagi na swoistość i unikatowość tematyki akcent zostanie położony na paradygmat jakościowy w badaniach społecznych, ze szczególnym odniesieniem do tzw. podejścia narracyjnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska