Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Niemiec przed i po akcesji z UE

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-023-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego. (red.) Klemens Budzowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 173-186.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska