Trybunał kompetencyjny - geneza, struktura i zakres działalności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problematyka sądownictwa kompetencyjnego w Polsce od lat pozostaje poza zakresem zainteresowań badaczy. Co prawda - patrząc nań z perspektywy historycznej - odegrało ono relatywnie niewielką rolę w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym nie mniej dla badacza celowym wydaje się jej przybliżenie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 121-127.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska