Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologi państwowej w Chinach w XX w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents the infl uence of Confucianism on formation of the state ideology in China in the 20th century. Confucianism in China was considered both as a religion and philosophy, and fundamentally focusing on the state and society. The emphasis was put on hierarchy and the morality in the family and the whole society. Confrontation with patterns and political ideas of the West during the late of 19th and early 20th centuries made a great impact to further develop of Confucianism in China. Nowadays Confucianism again was put in the center of the new state order. The Communist Party of China instrumentally treats the Confucian ideas to consolidate its power and build social peace. At the same time it promotes Confucianism and Chinese culture as an alternative to the Western values.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015 (XII), nr 3, s. 21-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska