Friendly practices in global business and Polish conditions

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From introduction: "The notion of globalization refers to different perspectives. From an economic standpoint, not only does globalization create chances for companies, but also threats, among others connected with natural environment pollution resulting from thier business activities. An effort to limit those negative phenomena is realization of assumptions of Environmental Corporate Responsibility undertaken by the companies on the global market."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 3, s. 43-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska