Media społecznościowe w protestach politycznych na przykładzie ukraińskiej rewolucji godności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-949981-1-0
eISBN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; Poznań
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów dwóch ukraińskich uczelni wyższych, których celem było ustalenie, w jaki sposób używano nowych mediów podczas protestów politycznych w Kijowie, trwających od listopada 2013 do lutego 2014 roku. Analiza ujawniła wykorzystanie mediów społecznościowych w związku z bezpośrednim udziałem użytkownika w manifestacji lub w celu uzyskania informacji o protestach oraz ze względu na fakt zamieszkania w miejscu protestu lub poza nim.
The article presents the results of research carried out among students of two Ukrainian universities. The aim of the study was to determine how social media were used during political protests in Kiev that took place from November 2013 to February 2014. The analysis made it possible to reveal the use of social media, taking into account direct participation of users in manifestations or using Internet communication to obtain information about protests due to the fact of residing in the protest area or away from it.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
W: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii. (red.) Dorota Piontek, Szymon Ossowski. Nowy Targ: Wydawnictwo ToC, 2017, s. 21-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska