Critical Changes Over the 100 Year Evolution of Polygraph Practices

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
2380-0550
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"I believe the most important evolutionary changes to polygraph procedures and practices over the last 100 years were all the result of the creation of the first modern day crime laboratory in 1930 at the Northwestern School of Law, shortly thereaft er to become the Chicago Police Scientifi c Crime Laboratory and the many years of polygraph fi eld research and practice by John Reid and Fred Inbau."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2020, nr 1, s. 51-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska