Sporne problemy nowożytnej historii Chin

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W badaniach nowożytnej historii Chin, podobnie jak w odniesieniu do badań dziejów innych krajów, zawsze występowały problemy sporne. Wynika to z samej materii badań: już w momencie powstawania faktu historycznego występują zwykłe różnice relacji w zależności od tego, jak naoczni świadkowie je odbierają. Później dochodzą różnice interpretacyjne historyków, dla których względy ideologiczne nie są bez znaczenia, a wreszcie pojawiają się odkrycia rzucające nowe światło na stare zjawiska."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 1, s. 77-83.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska