Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ukraiński Uniwersytet Katolicki, w celu podwyższenia poziomu zawodowego i akademickiego studentów studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki Społecznej, prowadzi kurs języka angielskiego do celów zawodowych. Opracowanie skutecznego programu edukacyjnego rozpoczyna się od analizy potrzeb językowych studentów, na podstawie wywiadów i ewidencjonowania obserwacji, umożliwiających ustalenie niezbędnych dla nich umiejętności w zakresie rozumienia, stosowania oraz przedstawienia informacji zawodowej. Zadanie nauczyciela polega na udostępnieniu studentom koniecznych narzędzi, parametrów oraz zasad prowadzenia kursu, a także na nadaniu studentom, posiadającym bardziej gruntowną, niż on, wiedzę dotyczącą swojego przedmiotu, możliwości dodania, przez ekspertów i specjalistów, nowej treści do prowadzonego kursu. Taki materiał powinien być również zgodny z współczesną praktyką językową. W procesie badawczym potrzeb studentów, niezwykle ważne jest rzetelne przygotowanie pytań do ankiet. Powinny one zawierać odniesienie do przyszłego zawodu oraz oczekiwania studentów wobec proponowanego kursu.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 2, s. 131-142.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska