Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji: dylematy racjonalności