Choroba wrzodowa a brzuszna postać zawału serca. Diagnostyka, różnicowanie oraz postępowanie w pracy ratownika medycznego

Abstrakt
Praca przedstawia problem z jakim w swojej pracy spotykają się ratownicy medyczni. Opisano przypadki chorobowe wraz z charakterystyką i różnicowaniem ich z zawałem serca i chorobą wrzodową. Ratownicy medyczni wykonując swoją pracę w zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego często wzywani są do bólów brzucha. Ważne by w ich działaniu był dokładnie przeprowadzony wywiad z chorym oraz aby nie zapominali że przeprowadzenie szeroko rozumianej diagnostyki różnicowej jest najważniejsze i nie dali się zmylić gdy objawy sugerują na chorobę wrzodową a pacjent właśnie przechodzi świeży zawał mięśnia sercowego. W swoim artykule przedstawiam ogólnie problem z jakim może spotkać się ratownik medyczny w swojej pracy, oraz jednostki chorobowe z jakimi powinien różnicować występujące dolegliwości. Na początku opisuje miejsca bólu, które świadczą o danej chorobie jak i rodzaje występującego bólu. W kolejnych rozdziałach zamieściłem badanie pacjenta z bólami brzucha, charakterystyka wrzodów żołądka i dwunastnicy, wyrostek robaczkowy, żylaki przełyku, tętniak aorty brzusznej i piersiowej, chorobę uchyłkową, kamicę nerkową, zespół zgięcia wątrobowego, ostre zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zapalenie płuc, ostre zespoły wieńcowe czyli (OZW) z zawałem serca ściany dolnej tzw. postać brzuszna zawału serca oraz zawał prawej komory serca który bardzo często towarzyszy zawałowi dolnej ściany mięśnia sercowego. Na końcu artykułu przedstawiłem postępowanie ratownika w przypadku OZW u pacjenta jak też farmakoterapię i zadania zespołu ratownictwa medycznego w przypadku pacjenta z zawałem serca.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska