Wpływ zmian prawa na emisje obligacji komunalnych w III Rzeczpospolitej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Regulacje prawne określające ramy prawne emisji obligacji komunalnych ulegały zmianom w okresie III Rzeczpospolitej. Sytuacja była relatywnie stabilna, co również miało pozytywny wpływ na rynek samorządowych obligacji. Istotna była zmiana sprzed kilku lat w postaci możliwości giełdowego notowania obligacji komunalnych. W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach, która również objęła nowe regulacje mające za przedmiot obligacje komunalne. Wstępna ocena wskazuje, że za ewentualnym wyjątkiem w postaci obligacji wieczystych nie spowoduje ona znaczącej zmiany.
The Polish laws governing the issuances of municipal bonds has been amended several times since 1989. The situation was stable with positive influence on municipal bonds market. Introduction few years ago of possibility of listing on stock exchange was a significant change. On July 1st, 2015, new Polish law on bonds with regulations regarding municipal bonds came into force. A preliminary assessment indicates that no material changes are connected with that law except for perpetual bonds.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 2 (19), s. 153-162.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska