Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Problem położenia Kościoła katolickiego we współczesnej Rosji ilustruje złożony proces transformacji politycznej, jaką obecnie przechodzi to państwo pod rządami prezydenta Władimira Putina. Na płaszczyźnie strategicznego wymiaru polityki Kremla kwestia Kościoła katolickiego zdaje się eksponować zauważalną dość dobrze jej głęboką reorientację, tak w sferze relacji międzynarodowych (zacieśnianie politycznych i ekonomicznych więzi Federacji Rosyjskiej z Chinami, Niemcami i Francją), jak i w obszarze redefinicji tożsamości narodowej i systemu rol międzynarodowych. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 3, s. 155-200.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska