The management of distributed energy resources for national security

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This article investigates the possibilities of using distributed energy resources (DER) to increase the resilience of national energy systems and national security, including the case of war. A review of literature is conducted, regarding the management of DER systems. Conclusions focus on the specificities of managing such systems for national security, namely: a) the importance of complexity theory as basic framework for strategic planning in DER systems b) the management of risks relative to disruptions in supply chains and c) the role to be played by financial instruments and markets.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 2, s. 39-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska