Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?

Abstrakt
Celem publikacji jest ukazanie wieloaspektowych przemian w sferze współczesnej polityki. Książka została podzielona na trzy części. Część pierwszą stanowią teksty autorów z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Druga część publikacji analizuje problematykę polskiej rzeczywistości politycznej. Ostatnia, trzecia część zbioru, to omówienie wybranych kwestii i dotyczących zmian na międzynarodowej scenie politycznej.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska