Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zagadnienie liczby i rozmieszczenia ludności niemieckiej na Pomorzu było przedmiotem żywego zainteresowania publicystyki polskiej jak i niemieckiej okresu międzywojennego. Badania nad zmianami w składzie etnograficznym regionu oparto głównie na wynikach spisów powszechnych z lat 1910, 1921 i 1931. Autorzy polscy w swoich analizach obok spisów z 1921 r. i 1931 r. uwzględnili również obliczenia szacunkowe dokonywane przez publicystów oraz administrację województwa pomorskiego. Autorzy niemieccy uważali za najbardziej wiarygodne dane spisu urzędowego z 1 grudnia 1910 roku, brali także pod uwagę spisy dokonywane w sposób nieoficjalny i nielegalny przez organizacje mniejszościowe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 163-175.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska