Ekonomika handlu zagranicznego materiały do ćwiczeń

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-918302-8-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Skrypt Ekonomika handlu zagranicznego — materiały do ćwiczeń ukazuje się w serii Materiały Dydaktyczne Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pozycje wydawane w tej serii mają na celu ułatwienie procesu studiowania; niniejszy skrypt - przedmiotu Ekonomika handlu z a granicznego. Dlatego też zadaniem autorki je s t zwrócenie uwagi na zagadnienia podstawowe i przedstawienie ich w sposób praktyczny, a nie prezentacja wszystkich problemów związanych z tą dyscypliną naukową."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska