Odpowiedzialność państwa za niezasadne pozbawienie wolności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pomyłki sądowe zdarzają się wszędzie. Nie ma ludzi nieomylnych i nie ma sądów nieomylnych. Pomyłka sądowa jest zawsze na czyjąś niekorzyść. Niesłuszne uniewinnienie boli pokrzywdzonego przestępstwem, niesłuszne skazanie często wręcz burzy życie osądzonego. Obecne prawo nie pozwala zmienić niesłusznego prawomocnego uniewinnienia, poza jednym rzadkim przypadkiem, gdy nastąpiło ono skutkiem przestępstwa1. Z pewnością istnieje konieczność i możliwość zmiany tych wyroków, skutkiem których obywatel zostaje niesłusznie ukarany, szczególnie ważna w przypadku, gdy karą jest pozbawienie wolności. Niewątpliwie konieczność naprawienia sytuacji budzą również te postanowienia sądu, które pozbawiają obywatela wolności na czas postępowania karnego poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2009, nr 1, s. 57-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska