Niemcy między populizmem a islamofobią

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zjawisko populizmu jest nieodłącznym elementem życia politycznego w demokratycznym systemie politycznym oraz immanentną cechą społeczeństw demokratycznych. Jedną spośród jego wielu cech charakterystycznych jest występowanie przeciwko rozmaicie określonemu wrogowi. W przypadku państw ze znaczącym udziałem procentowym w społeczeństwie imigrantów muzułmańskich, wrogie wobec nich postawy stanowią, bądź mogą stanowić, podłoże populistycznych ruchów i/lub partii antyislamskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 4 s. 116-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska