Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej podstawowym instrumentem określania celów polityki finansowej państwa stało się planowanie. Proces harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej doprowadził do tworzenia licznych planów i strategii dalszego rozwoju właściwie we wszystkich dziedzinach związanych z funkcjonowaniem państwa. Polityka planowania pozostaje w bezpośrednim związku z możliwością pozyskiwania przez Polskę środków funduszy strukturalnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 75-155.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska