Ukraina wobec Polityki Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Po rozszerzeniu w roku 2004 Unia Europejska potrzebowała czasu w celu stworzenia nowego ładu instytucjonalnego, wymagały tego zarówno stopień integracji państw członkowskich, jak i konieczność ich sprawnego działania w warunkach poszerzonej Unii, nowych niebezpieczeństw oraz wyzwań globalnych. Kwestia referendów w sprawie Konstytucji UE oraz Traktatu lizbońskiego ujawniła trudności integracyjne wewnątrz Unii na poziomie elit oraz społeczeństw państw członkowskich. Jednocześnie logika procesów integracji europejskiej przewiduje przyłączenie do Unii kolejnych państw, ponieważ w warunkach zglobalizowanego świata rośnie wzajemny wpływ i wzajemna zależność na poziomie subregionalnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 207-215.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska