Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
W: Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 213-226.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska