Aksjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania wolnomularstwa wedle kodeksu prawa kanonicznego i kongregacji nauki wiary

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wolnomularstwo jest organizacją, która od momentu swojego powstania, a ściślej ukształtowania się jako tzw. masoneria spekulatywna, budzi szereg kontrowersji i skrajnych emocji. Sytuacja ta znajduje odbicie w rozpowszechnionych w literaturze definicjach wolnomularstwa (masonerii), które wykluczając się wzajemnie odzwierciedlają antagonizmy wśród badaczy zajmujących się tym zagadnieniem."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 1, s. 27-37.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska