U źródeł niepodległej państwowości algierskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Na młodą państwowość algierską do dnia dzisiejszego kładą się cieniem wypadki wojny wyzwoleńczej z lat 1954-1962 i specyfika algierskiego ruchu narodowego. Ruch narodowy w krajach kolonialnych - a do takich zaliczała się Algieria - miał inne oblicze aniżeli ruchy europejskie, zrodzone w innej epoce i pod wpływem innych czynników."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 2, s. 9-22.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska