Dialog uniwersalizmu i partykularyzmu. Program atomowy Iranu i rewolucja islamska 1979 roku w ujęciu dialektycznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Spór o posiadanie przez Iran energii jądrowej rozpoczął się w 2005 roku. Zerwanie pieczęci w ośrodku atomowym w Isfahanie wyznaczyło moment graniczny otwartego nieporozumienia, gróźb i prób rewizji zawartych układów. Napięta sytuacja charakteryzowała najpierw stosunki USA - Teheran, by następnie na długie miesiące przykuć uwagę europejskiej opinii publicznej i politycznych elit. Amerykanie od początku nie wierzyli zapewnieniom irańskiego rządu, że instalacje będą wykorzystywane w celach pokojowych i podtrzymywali opinię o próbach wzbogacanego uranu do produkcji broni jądrowej (nawet po raportach przedstawionych przez neutralnych ekspertów wskazujących na brak dowodów na prowadzenie takiej działalności). Jeszcze w sierpniu 2005 roku Waszyngton domagał się pełnej kontroli nad irańskim programem. Amerykańskie naciski osiągnięcia kompromisu oraz skierowania sprawy na forum ONZ kończyły się jednak niepowodzeniem."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 4, s. 195-214.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska