Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Klęska krajów arabskich w wojnie z Izraelem z lat 1948-1949 i związana z nią ucieczka z państwa Izrael ok. 800 tys. arabskich mieszkańców terytorium b. mandatu brytyjskiego (Palestyńczycy wydarzenia te określająjako Nakhba - katastrofa) nie zniweczyła aspiracji Palestyńczyków do posiadania własnego państwa, czego wyrazem, było rozpoczęcie przez nich politycznej i zbrojnej walki o tzw. sprawę palestyńską. Ogromne znaczenie dla konsolidacji ruchu palestyńskiego miało utworzenie w Gazie w 1957 r. Ruchu Wyzwolenia Narodowego Palestyny - Fatah (odzyskanie) oraz powołanie w maju 1964 r., podczas obradującego w Kairze Pierwszego Palestyńskiego Kongresu Narodowego - Organizacji Wyzwolenia Palestyny, której celem - zgodnie z tzw. Kartą Palestyńską, było zbrojne wyzwolenie wszystkich ziem palestyńskich. Od 1965 r. Fatah kieruje obecny przewodniczący Autonomii Palestyńskiej - Jaser Arafat."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 4, s. 209-222.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska