Polska polityka celna w świetle umów międzynarodowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Cło jako podstawowy instrument kształtowania rozmiarów i struktury obrotu towarowego z zagranicą stanowi również ważny instrument ekonomiczny polityki handlowej państwa, prowadzonej w stosunku do innych państw. Polityka celna jako część polityki handlu zagranicznego, obok zasadniczych funkcji fiskalnych, wspomaga również inne sfery polityki gospodarczej państwa, na przykład politykę rolną lub przemysłową. Kreowana jest przez odpowiednie organy rządowe. Instrumentami polityki celnej są cła oraz tzw. inne środki taryfowe (tzn. plafon taryfowy, kontyngent taryfowy, zawieszenie poboru cła w całości lub w części)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 205-214.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska