Edukacja zdrowotna jako narzędzie zdrowia publicznego w walce z nowotworami

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-196-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Recent years have brought changes regarding numerous areas and life domains. They have resulted not only with greater possibilities but also new threats for humans. There can’t be any doubt that malignant diseases are one of the greatest threats for a man. These diseases comprise one of the major problems of many societies. Therefore, engaging all possible resources in the fight against cancer would be reasonable especially when health is believed to have the greatest value.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. (red.) Małgorzata Pasek, Grażyna Dębska. Kraków: 2011, s. 183-190.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska