Rola firm hurtowych we współczesnych kanałach dystrybucji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jedną z tendencji rozwojowych współczesnych łańcuchów dystrybucji jest ich skracanie poprzez eliminację ogniw pośrednich. Wzrastająca rola transakcji bezpośrednich powoduje obniżenie kosztów, a także większą kontrolę producenta nad przepływem towaru, jest konsekwencją rosnącej koncentracji na europejskiej scenie handlowej. Natomiast w Polsce systemy sprzedaży nadal w większości charakteryzują się wydłużonymi, wieloszczeblowymi kanałami zbytu, które nie zawsze są skutecznym narzędziem realizowania polityki marketingowej producenta odnośnie do poziomu cen, działań promocyjnych itp. Autorka w niniejszym artykule podejmuje próbę odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, a mianowicie o obecną rolę i przyszłość firm hurtowych jako pośrednika handlowego, oraz o przeobrażenia, jakie zachodzą w liczbie, strukturze i jakości hurtu."(...)
"Jedną z tendencji rozwojowych współczesnych łańcuchów dystrybucji jest ich skracanie poprzez eliminację ogniw pośrednich. Wzrastająca rola transakcji bezpośrednich powoduje obniżenie kosztów, a także większą kontrolę producenta nad przepływem towaru, jest konsekwencją rosnącej koncentracji na europejskiej scenie handlowej. Natomiast w Polsce systemy sprzedaży nadal w większości charakteryzują się wydłużonymi, wieloszczeblowymi kanałami zbytu, które nie zawsze są skutecznym narzędziem realizowania polityki marketingowej producenta odnośnie do poziomu cen, działań promocyjnych itp. Autorka w niniejszym artykule podejmuje próbę odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, a mianowicie o obecną rolę i przyszłość firm hurtowych jako pośrednika handlowego, oraz o przeobrażenia, jakie zachodzą w liczbie, strukturze i jakości hurtu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 245-255.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska