Southeast Asian Economies and a New Regionalism

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"The last years of the 20,h century, especially the failure of the Seattle Ministerial Conference in 1999, which was to be the beginning of a new negotiations round of WTO and a halt of multilateral negotiations within the new Doha Round (launched in 2001) after the Cancun Ministerial Conference collapse in 2003, although revived in July 2004 after putting in place a new negotiations framework, have become the major factor of tuming towards a new regionalism and especially free trade areas all around the world as well as in Southeast Asia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 1, s. 89-95.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska