Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Funkcjonowanie mechanizmu prawodawczego rosyjskiej monarchii absolutnej i związana z nim problematyka źródeł prawa stanowiły i stanowią do dnia dzisiejszego zagadnienie budzące wiele kontrowersji. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w samej istocie rosyjskiego samodzierżawia, uniemożliwiającej precyzyjne rozdzielenie sfery władzy ustawodawczej od wykonawczo-zarządzającej, a co za tym idzie - stworzenia jasnego systemu hierarchii źródeł prawa opartych na rozróżnieniu ustawy i rozporządzenia administracyjnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 129-153.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska